Manifest

BANANTEATERNS MANIFEST

1) BANANTEATERN ÄR EN PROFESSIONELL FRIGRUPP.

Vi är en sammansättning av professionella teaterarbetare som gått ihop för att arbeta tillsammans. Vi har professionalitet som ledord såväl som honnörsord. Detta innebär att vi ständigt för en diskussion om vad professionalitet innebär, att vi aktivt arbetar mot slentrian, och att vi diskuterar vårt eget ansvar gentemot vår publik, liksom konstutövarens ansvar gentemot samhället.

Vi anser att mötet mellan skådespelaren och publik är själva kärnan i teatern. Därför består vår förening till största delen av skådespelare, och vi är även måna om att alla andra i arbetet har erfarenhet av att stå på scenen.

Detta innebär också att vi ställer höga krav på våra skådespelare. En skådespelare som vill vara en regissörs marionett är inte en medveten skådespelare, och har berövat sig själv möjligheten att ha en egen röst. Vi kräver av våra skådespelare att de är engagerade i hela processen; från att leta fram manus och vara med i diskussionen om vilka projekt föreningen ska göra, till att hålla sig a jour med vad som pågår i samhället.

Vi har som princip att inte ställa oss främmande för någon form av scenkonst och media. Vi är öppna för att arbeta med allt från traditionell teater, barnteater, gatuteater, krogshow, kortfilm, radioteater etc.

Allt vi gör ska dock genomsyras av:

Kvalitet, medvetenhet och aktualitet.

Kvalitet betyder att allting vi gör ska vara genuint och genomarbetat. Vi tar ansvar för det vi gör på scen, och kommer aldrig att dra oss för att ifrågasätta oss själva. Vi är också medvetna om, att det finns ett samband mellan kvalitet och möjlighet att påverka och beröra en publik. Amatörens argument ”vi får inte lön för det här, så vi kan vara nöjda och behöver inte ta det ett steg till” kommer aldrig att gälla oss.

Medvetenhet betyder att vi är medvetna om att teatern är ett offentligt uttalande och är därmed till sin natur politisk. Det för teatern unika mötet mellan scenkonstnär och publik måste utnyttjas för att diskutera och förbättra det samhälle vi lever i. Att inte erkänna denna möjlighet är att acceptera samhället i dess nuvarande form, vilket vi ser som en konservativ eller rent av reaktionär politisk handling.

Aktualitet betyder att vi, oavsett om vi spelar komedi eller tragedi, krogshow eller barnteater, nyskrivet eller 2000 år gamla pjäser, utgår från att konst i allmänhet och teater i synnerhet alltid speglar – och bör spegla – sin samtid, och att det är genom den förankringen i samtiden teatern får sin styrka.

2) BANANTEATERN KÄMPAR FÖR DEN FRIA KULTURENS PLATS I SAMHÄLLET OCH UTVECKLING I UPPSALA.

Vi ser det som en del av vår verksamhet att aktivt mana till debatt, och söka upp politiker och allmänhet för att påtala det fria kulturutövandets viktiga roll för demokratin och samhället. I detta innebär också en medvetenhet om farorna med att gå mot ett samhället där privat sponsring från olika företag ersätter bidrag som finansiär av den fria kulturen.

Vi ser det också som en del av vår verksamhet att främja andra kulturutövares verksamhet i Uppsala. Vi vill aktivt bidra till nätverksbildande och samarbetsprojekt mellan olika kulturutövare, och vi ser det som en viktig del att ta hit och hjälpa till att producera olika gästspel. Även kursverksamhet, i synnerhet för ungdomar, ser vi som en viktig del av vår verksamhet för att på lång sikt främja kulturklimatet i Uppsala.

Efter våra två första verksamma år, fick vi fått höra att vi inspirerade både enskilda kulturutövare och hela teatergrupper att bildas. Stolta och stärkta av den erfarenheten, strävar vi också efter att i vårt arbete alltid agera så att vi inspirerar andra.

3) BANANTEATERN ÄR EN HUMANISTISK OCH JÄMLIK FÖRENING

Vi vill att hela vårt arbete ska genomsyras av ett genustänk. Vi arbetar med en medvetenhet om att vårt arbete är en del av en global ekonomi, som vi påverkas av och även har en möjlighet att påverka. Vi är också medvetna om att det finns länkar mellan jämlikhet och ett ur miljösynpunkt hållbart arbetssätt. Bananteatern utgår från en lika-lön-princip.

Vi har som princip att alltid se den lilla människan, och att alltid vara medvetna om människan i samhället liksom om samhället i människan.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s