Om oss

Om Bananteatern

En fri teatergrupp

Bananteatern är en fri teatergrupp med säte i Uppsala som bildades 2002. Efter några uppmärksammade uppsättningar skingrades gruppen för att gå olika utbildningar. År 2009 återstartades föreningen som en professionell teatergrupp.

Bananteatern vill utmana allmänhetens uppfattning av vad fri teater kan göra. Därför satsar vi på bredd i våra produktioner. Vi har som princip att inte ställa oss främmande för någon form av scenkonst och media. Vi är öppna för att arbeta med allt från traditionell teater, dramatiserade stadsvandringar, poesiläsningar, barnteater, gatuteater, krogshow, kortfilm, radioteater etc.

Mötet i centrum

Bananteatern är en skådespelardriven teater. Teaterns särart och magi ligger i det omedelbara mötet mellan skådespelare och publik. Det mötet vill vi i varje aspekt av vår verksamhet sätta främst. Denna direkta kontakt – allt ovanligare i vår datoriserade tid – är en förutsättning för att teater ska kunna bli viktig och angelägen.

Detta innebär också att vi ställer höga krav på våra skådespelare. Vi ser skådespelare som medvetna och medskapande konstnärer, och vi kräver av våra skådespelare att de är väl insatta i de ämnen vi spelar om, att de är beredda att ta ansvar för allting vi sänder ut från scenen, och att ständigt hålla liv i diskussionen om vårt ansvar som konstutövare gentemot vår publik och samhället. Att arbeta aktivt för att ta detta ansvar är för oss en stor del av definitionen av professionalitet.

Förbättrat teaterklimat i Uppsala

Vi ser det som en viktig del av vår verksamhet att delta i nätverkande för bättre förutsättningar för fritt kulturutövande i Uppsala, liksom att söka samtal med politiker och anordna kurser för ungdomar. Vi ser det också som viktigt att återskapa en arena för nya teaterutövare. Sedan kursverksamheten på Teatertaket lade ner har vi en situation där många unga teaterutövare söker sig till Stockholm, vilket på sikt utarmar både friteatern och återväxten av publik.

I ett större perspektiv

Teatern är ett offentligt uttalande och är därmed till sin natur politisk, och den måste därför utnyttjas för att diskutera och förbättra det samhälle vi lever i. Att inte erkänna denna möjlighet är att acceptera samhället såsom det nu ser ut, och kan därför ses som en konservativ eller rent av reaktionär politisk handling. Därför är en förutsättning för all teater vi gör att den eftersträvar aktualitet. Vi utgår från att konst i allmänhet och teater i synnerhet alltid speglar – och bör spegla – sin samtid, och att det är genom förankring i samtiden som teatern får sin styrka.

Vi har alltså ingen given form, genre eller estetik. Det som löper som en röd tråd genom vår verksamhet, är istället att alla våraproduktioner står i direkt dialog med vår samtid.

Vi utgår i vårt arbete från några gemensamma uppfattningar:

  1. Bananteatern är en professionell frigrupp.

Bananteatern utgörs av professionella scenkonstnärer som gått samman för att arbeta ihop utifrån vissa gemensamma uppfattningar om vad teater är och bör vara.

Vi har professionalitet som ledord såväl som honnörsord. Detta innebär att vi ständigt för en diskussion om vad professionalitet innebär, att vi aktivt arbetar mot slentrian, och att vi diskuterar vårt eget ansvar gentemot vår publik, liksom konstutövarens ansvar gentemot samhället.

Detta innebär också att vi ställer höga krav på våra skådespelare. En skådespelare som vill vara en regissörs marionett är inte en medveten skådespelare, och har berövat sig själv möjligheten att ha en egen röst. Vi kräver av våra skådespelare att de är engagerade i hela processen; från att leta fram manus och vara med i diskussionen om vilka projekt föreningen ska göra, till att hålla sig a jour med vad som pågår i samhället.

”Proffesionalitet handlar inte om formella meriter eller papper från någon institution. Det handlar om inställning till sitt arbete och till sin publik.”

 

2) Bananteatern arbetar för den fria kulturens plats i samhället och utveckling i Uppsala.

Vi ser det som en del av vår verksamhet att aktivt mana till debatt, och söka upp politiker och allmänhet för att påtala det fria kulturutövandets viktiga roll för demokratin och samhället. I detta innebär också en medvetenhet om farorna med att gå mot ett samhället där privat sponsring från olika företag ersätter bidrag som finansiär av den fria kulturen.

Vi ser det också som en del av vår verksamhet att främja andra kulturutövares verksamhet i Uppsala. Vi vill aktivt bidra till nätverksbildande och samarbetsprojekt mellan olika kulturutövare, och vi ser det som en viktig del att ta hit och hjälpa till att producera olika gästspel. Även kursverksamhet, i synnerhet för ungdomar, ser vi som en viktig del av vår verksamhet för att på lång sikt främja kulturklimatet i Uppsala. Vi får ofta höra att vi genom vårt arbete inspirerar andra teaterutövare, speciellt ungdomar. Detta sätter vi en otrolig stolthet i, och vi vill vinnlägga oss om att alltid arbeta på ett sådant sätt.

3) Bananateatern är en jämlik och humanistisk förening

Vi vill att hela vårt arbete ska genomsyras av ett genustänk. Vi arbetar med en medvetenhet om att vårt arbete är en del av en global ekonomi, som vi påverkas av och även har en möjlighet att påverka. Vi är också medvetna om att det finns länkar mellan jämlikhet och ett ur miljösynpunkt hållbart arbetssätt. Bananteatern utgår från en lika-lön-princip.

Vi har som princip att alltid se den lilla människan, och att alltid vara medvetna om människan i samhället liksom om samhället i människan.

”Vi är inte så naiva att vi tror att konst kan förändra världen. Vi tror att det enda som kan förändra världen är politik och magi. Gudskelov sysslar vi med en konstform som förenar just politik och magi.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: